Manier van werken

Ingesleten gewoontes ombuigen?

Vaste patronen

Herken je het volgende? Leiders, medewerkers en teams houden elkaar gevangen in de bestaande gewoontes. Daardoor wordt het inspelen op de vragen van de markt en belanghebbenden steeds lastiger. Vraag: hoe blijf je ‘fit for purpose’?

Wendbaar worden

Wat is onze typische manier van werken? Wat vraagt de toekomst van ons? Welke gewoontes passen dan? En welke niet meer? Ik help teams en organisaties te veranderen op bestaande kracht. Zo blijf je ‘fit for purpose’.

Stap voor stap

Hoe ingesleten gewoontes ombuigen en laten beklijven? Eerst de leiders gereed maken. Dan mensen ondersteunen in ‘on the job learning’. En vervolgens nieuw gedrag verankeren in processen en structuur. Ik begeleid concrete initiatieven in experimenteren met nieuw gedrag.

Diensten

  • Manier van werken ombuigen
  • Visie ontwikkelen
  • Strategie laten werken

Ervaring

Manier van werken van een baggeronderneming vernieuwen

Van pioniersfase naar professionele organisatie bij twee NGO’s

Ondernemerschap schragen met leiderschap en beheersing bij een innovatieve aannemer

“Naar aanleiding van incidenten op de schepen heeft WoW-consult geholpen de manier van werken van de Offshore divisie effectiever te krijgen. Zij heeft gezorgd voor een goede sfeer om samen te werken en voor verbinding. Verbinding tussen de managers onderling, tussen Offshore en het Ships Management Department en tussen Operations en Commercie. De samen ontwikkelde guidelines voor onze manier van werken zijn kreten die ons helpen elkaars gedrag te benoemen. WoW-consult heeft ons geleerd meer vertrouwen in elkaar te hebben als mens. We durven nu alles tegen elkaar te zeggen en dit te respecteren. Hierdoor opereren we scherper in de markt en zijn onze projecten vaker ‘in één keer goed’.”

Joep Athmer

Directeur Offshore, Van Oord